Organizm ludzki

Główny Nieżyt żołądka


Nerwy łączą rdzeń kręgowy, a także mózg z resztą ciała. Wszystkie główne kości, mięśnie, nerwy ciała mają ścisłą nazwę, z wyjątkiem odmian anatomicznych, takich jak kości sezamoidalne i mięśnie dodatkowe.

Naczynia krwionośne przenoszą krew w całym ciele, która porusza się w wyniku bicia serca. Żyłki i żyły zbierają krew o niskiej zawartości tlenu z tkanek w całym ciele. Przenoszą się do większych żył stopniowo, aż dotrą do dwóch największych żył w ciele, górnej i dolnej żyły głównej, które zawracają krew do prawej strony serca. Stąd krew jest pompowana do płuc, gdzie otrzymuje tlen i przepływa z powrotem do lewej strony serca. Stamtąd jest pompowana do największej tętnicy ciała, aorty, a następnie stopniowo wypełnia małe tętnice i tętniczki, aż dotrze do tkanek. Tutaj krew przechodzi z małych tętnic do naczyń włosowatych, a następnie do małych żył i proces zaczyna się od nowa.

Krew przenosi tlen, produkty przemiany materii, hormony z jednego miejsca w organizmie do drugiego. Jest filtrowany w nerkach i wątrobie.

Ciało ludzkie składa się z kilku różnych jam, podzielonych na regiony, które służą jako lokalizacja dla układów narządów. Mózg i centralny układ nerwowy są stale w obszarze chronionym przed resztą ciała przez barierę krew-mózg. Płuca znajdują się w jamie opłucnej. Jelita, wątroba i śledziona leżą w jamie brzusznej.

Wzrost, waga, kształt i inne proporcje ciała zależą od wieku i płci. Kształt ciała zależy od rozmieszczenia tkanki mięśniowej i tłuszczowej.

Lokalizacja narządów u ludzi (zdjęcie). Narządy wewnętrzne człowieka: schemat lokalizacji

Niezwykle ważna jest znajomość budowy i lokalizacji narządów wewnętrznych. Jeśli nawet nie przestudiujesz dokładnie tego zagadnienia, przynajmniej powierzchowne zrozumienie, gdzie i jak ten lub inny narząd znajduje się, pomoże ci szybko nawigować, gdy pojawia się ból, i jednocześnie prawidłowo reagować. Wśród narządów wewnętrznych znajdują się zarówno narządy klatki piersiowej i jamy miednicy, jak i narządy jamy brzusznej człowieka. W artykule przedstawiono ich lokalizację, schematy i ogólne informacje..

Organy

Ciało ludzkie jest bardzo złożonym mechanizmem, składającym się z ogromnej różnorodności komórek tworzących tkanki. Z ich poszczególnych grup uzyskuje się narządy, które zwykle nazywane są wewnętrznymi, ponieważ lokalizacja narządów u osoby znajduje się w środku.

Wiele z nich jest znanych prawie każdemu. W większości przypadków, dopóki gdzieś nie zachoruje, ludzie z reguły nie myślą o tym, co jest w nich. Niemniej jednak, nawet jeśli układ narządów ludzkich jest tylko pozornie znajomy, w przypadku wystąpienia choroby ta wiedza znacznie uprości wyjaśnienie lekarzowi. Jaśniej staną się też zalecenia tego ostatniego..

Układ i aparatura narządów

Pojęcie systemu oznacza określoną grupę narządów, które mają związek między planami anatomicznymi i embriologicznymi, a także pełnią jedną funkcję.

Z kolei aparat, którego organy są ściśle ze sobą połączone, nie ma pokrewieństwa tkwiącego w systemie.

Splanchnology

Badanie i lokalizacja narządów u ludzi są rozważane przez anatomię w specjalnej sekcji zwanej splanchnologią, badaniem wnętrzności. To są struktury, które znajdują się w jamach ciała.

Przede wszystkim są to narządy ludzkiej jamy brzusznej uczestniczące w trawieniu, których lokalizacja jest następująca.

Dalej następuje układ moczowo-płciowy, moczowy i rozrodczy. Sekcja obejmuje również badanie gruczołów dokrewnych znajdujących się obok tych układów..

Mózg należy również do narządów wewnętrznych. Kanał głowy znajduje się w czaszce, a kanał kręgowy w kanale kręgowym. Ale w rozważanej sekcji struktury te nie są badane..

Wszystkie narządy jawią się jako układy działające w pełnej interakcji z całym organizmem. Istnieją układy oddechowe, moczowe, pokarmowe, hormonalne, rozrodcze, nerwowe i inne.

Lokalizacja narządów u ludzi

Znajdują się w kilku określonych wnękach.

Tak więc w klatce piersiowej, znajdującej się w granicach klatki piersiowej i górnej przepony, są trzy inne. To pelikard z sercem i dwoma opłucnami po obu stronach z płucami.

Jama brzuszna zawiera nerki, żołądek, większość jelit, wątrobę, trzustkę i inne narządy. Przedstawia tułów poniżej przepony. Obejmuje samą jamę brzuszną i miednicę.

Jama brzuszna podzielona jest na przestrzeń zaotrzewnową i jamę otrzewnową. Miednica zawiera układ wydalniczy i rozrodczy.

Aby jeszcze dokładniej zrozumieć lokalizację narządów ludzkich, poniższe zdjęcie służy jako dodatek do powyższego. Przedstawia ubytki po jednej stronie, a po drugiej główne narządy, które się w nich znajdują..

Struktura i układ narządów ludzkich

Są podzielone na dwie kategorie: wydrążone lub rurkowate (takie jak jelita lub żołądek) i miąższowe lub gęste (takie jak trzustka lub wątroba).

Te pierwsze mają kilka warstw w swoich tubach, zwanych także muszlami. Wnętrze wyściełane jest błoną śluzową, która pełni głównie funkcję ochronną. Większość narządów ma fałdy z wyrostkami i wgłębieniami. Ale są też całkowicie gładkie błony śluzowe..

Następnie pojawia się błona podśluzowa, która składa się z tkanki łącznej i jest ruchliwa.

Oprócz nich znajduje się mięśniowa błona z okrągłymi i podłużnymi warstwami, oddzielona tkanką łączną.

Ciało ludzkie ma mięśnie gładkie i prążkowane. Gładkie - przeważają w przewodzie oddechowym, narządach moczowo-płciowych. W przewodzie pokarmowym mięśnie prążkowane znajdują się w górnej i dolnej części.

W niektórych grupach narządów znajduje się inna pochwa, przez którą przechodzą naczynia i nerwy.

Wszystkie składniki układu pokarmowego i płuc mają błonę surowiczą, którą tworzy tkanka łączna. Jest gładki, dzięki czemu wnętrza łatwo przesuwają się względem siebie.

Narządy miąższowe, w przeciwieństwie do poprzednich, nie mają wnęki. Zawierają tkanki funkcjonalne (miąższ) i tkanki łączne (zręby). Komórki, które wykonują główne zadania, tworzą miąższ, a miękki szkielet narządu jest utworzony przez zręby.

Narządy męskie i żeńskie

Z wyjątkiem genitaliów umiejscowienie narządów ludzkich - zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet - jest takie samo. Na przykład ciało kobiety zawiera pochwę, macicę i jajniki. U mężczyzn - gruczoł krokowy, pęcherzyki nasienne i tak dalej.

Ponadto narządy męskie są zwykle większe niż organy żeńskie i dlatego ważą więcej. Chociaż oczywiście dzieje się to również odwrotnie, gdy kobiety mają duże formy, a mężczyźni są mali.

Wymiary i funkcje

Ponieważ lokalizacja narządów ludzkich ma swoją własną charakterystykę i ich rozmiar. Na przykład od małych wyróżniają się nadnercza, a od dużych - jelita.

Jak wiadomo z anatomii i pokazuje umiejscowienie ludzkich narządów na powyższym zdjęciu, całkowita masa wnętrzności może wynosić około dwudziestu procent całkowitej masy ciała.

W przypadku różnych chorób rozmiar i waga mogą zarówno się zmniejszać, jak i zwiększać..

Funkcje narządów są różne, ale są ze sobą ściśle powiązane. Można je porównać do muzyków grających na instrumentach pod kontrolą dyrygenta - mózgu. W orkiestrze nie ma niepotrzebnych muzyków. Jednak również w ludzkim ciele nie ma ani jednej zbędnej struktury i systemu..

Na przykład poprzez oddychanie, układ pokarmowy i wydalniczy następuje wymiana między środowiskiem zewnętrznym a ciałem. Genitalia zapewniają rozmnażanie.

Wszystkie te systemy są niezbędne.

Systemy i aparatura

Rozważ ogólne cechy poszczególnych systemów.

Szkielet to układ mięśniowo-szkieletowy, który obejmuje wszystkie kości, ścięgna, stawy i mięśnie somatyczne. Wpływa zarówno na proporcje ciała, jak i ruch i lokomocję..

Ułożenie narządów w układzie sercowo-naczyniowym człowieka zapewnia przepływ krwi przez żyły i tętnice, z jednej strony nasycanie komórek tlenem i substancjami odżywczymi, z drugiej zaś usuwanie dwutlenku węgla wraz z innymi odpadami z organizmu. Głównym organem jest tutaj serce, które nieustannie pompuje krew przez naczynia..

Układ limfatyczny składa się z naczyń krwionośnych, naczyń włosowatych, przewodów, pni i węzłów. Pod niskim ciśnieniem limfa przemieszcza się przez rurki, zapewniając usuwanie produktów przemiany materii.

Wszystkie narządy wewnętrzne człowieka, których układ pokazano poniżej, są regulowane przez układ nerwowy, który składa się z sekcji centralnej i obwodowej. Główny obejmuje rdzeń kręgowy i mózg. Obwód składa się z nerwów, splotów, korzeni, zwojów i zakończeń nerwowych.

Funkcje systemu - wegetatywne (odpowiedzialne za przekazywanie impulsów) i somatyczne (łączenie mózgu ze skórą i ADP).

System sensoryczny odgrywa główną rolę w utrwalaniu reakcji na bodźce zewnętrzne i zmiany. Obejmuje to nos, język, uszy, oczy i skórę. Jego występowanie jest wynikiem pracy układu nerwowego..

Układ hormonalny wraz z układem nerwowym reguluje reakcje wewnętrzne i wrażenia z otoczenia. Emocje, aktywność umysłowa, rozwój, wzrost, dojrzewanie zależą od jej pracy..

Głównymi narządami w nim są tarczyca i trzustka, jądra lub jajniki, nadnercza, szyszynka, przysadka mózgowa i grasica.

Za rozmnażanie odpowiedzialny jest układ rozrodczy.

Układ moczowy znajduje się całkowicie w jamie miednicy. Ona, podobnie jak poprzednia, różni się w zależności od płci. Potrzeba systemu polega na usuwaniu toksycznych i obcych związków, nadmiaru różnych substancji z moczem. Układ moczowy składa się z nerek, cewki moczowej, moczowodów i pęcherza.

Układ pokarmowy to narządy wewnętrzne osoby znajdującej się w jamie brzusznej. Ich układ jest następujący:

Jego funkcja, która logicznie pochodzi od nazwy, polega na wydobywaniu i dostarczaniu składników odżywczych do komórek. Lokalizacja narządów jamy brzusznej człowieka daje ogólny obraz procesu trawienia. Polega na mechanicznej i chemicznej obróbce pożywienia, wchłanianiu, rozszczepianiu i wydalaniu odpadów z organizmu..

Układ oddechowy składa się z odcinka górnego (nosogardzieli) i dolnego (krtań, oskrzela i tchawica).

Układ odpornościowy to obrona organizmu przed nowotworami i patogenami. Składa się z grasicy, tkanki limfatycznej, śledziony i węzłów chłonnych.

Skóra chroni organizm przed ekstremalnymi temperaturami, wysychaniem, uszkodzeniem i wnikaniem do niej patogenów i toksyn. Zawiera skórę, paznokcie, włosy, gruczoły łojowe i potowe.

Narządy wewnętrzne to podstawa życia

Można powiedzieć, że są podstawą życia. Trudno jest żyć bez kończyny dolnej lub górnej, ale nadal jest to możliwe. Ale bez serca lub wątroby człowiek w ogóle nie może żyć.

Tak więc są narządy, które są żywotne, i są takie, bez których życie jest trudne, niemniej jednak możliwe..

Co więcej, niektóre z pierwszych składników mają sparowaną strukturę, a bez jednego z nich cała funkcja przechodzi na resztę (na przykład nerki).

Niektóre struktury są zdolne do regeneracji (dotyczy to wątroby).

Natura wyposażyła ludzkie ciało w najbardziej złożony system, na który musi uważać i dbać o to, co jest mu dane w wyznaczonym czasie.

Wiele osób zaniedbuje najbardziej podstawowe rzeczy, które mogą utrzymać ciało w porządku. Z tego powodu z czasem popada w ruinę. Pojawiają się choroby i człowiek umiera, gdy nie uczynił jeszcze wszystkich uczynków, które powinien był.

Budowa i funkcje organizmu ludzkiego

Ciało ludzkie charakteryzuje się tym, że wszystkie jego części składowe są ze sobą nierozerwalnie połączone.

Funkcjonowanie jednego organu jest niemożliwe bez innych..

Ciało ludzkie to unikalny mechanizm, harmonijny, doprowadzony z natury do doskonałości.

Każdy musi mieć wiedzę o swojej budowie, pomoże to w każdej dziedzinie działalności i życia codziennego.

Struktura ludzka

Struktura ludzkiego ciała jest dość złożona, ma wiele cech i cech. Ludzie są wyjątkowi przede wszystkim dlatego, że są w stanie wykonywać wyższą aktywność nerwową, to znaczy mają inteligencję. Istnieje kilka systemów zapewniających sprawne funkcjonowanie organizmu człowieka..

Układ wewnętrzny narządów

Wewnętrzna struktura ludzkiego ciała to narządy, które pełnią różne ważne funkcje. Są oddzielone skórą od środowiska zewnętrznego. Niektóre przykłady to mózg, serce, płuca, żołądek, nerki i inne..

Struktura zewnętrzna

Na zewnątrz osoba ma głowę, szyję, kończyny górne i dolne, tułów. Ten ostatni ma plecy, klatkę piersiową i brzuch.

Systemy ciała

Wszystkie narządy są gromadzone w oddzielnych systemach, co pomaga w klasyfikacji i usystematyzowaniu struktury człowieka. Ułatwia to badanie struktur i ich funkcji w organizmie. Wyróżnia się następujące systemy:

 1. Za ruch i akceptację ciała w każdej możliwej pozycji w przestrzeni odpowiada układ mięśniowo-szkieletowy. System składa się ze szkieletu kostnego, więzadeł, ścięgien, mięśni.
 2. Układ sercowo-naczyniowy jest odpowiedzialny za transport krwi w całym organizmie. Zapewnia to tkankom tlen i składniki odżywcze..
 3. Przewód pokarmowy wchłania z pożywienia witaminy, minerały, białka, tłuszcze i węglowodany. Jest to konieczne do wytworzenia energii, bez której nie można wykonać żadnych czynności..
 4. Narządy układu oddechowego usuwają dwutlenek węgla, nasycają krew tlenem, który jest przenoszony po całym ciele.
 5. Układ nerwowy jest centralny i peryferyjny, odpowiada za funkcjonowanie całego organizmu, zbiera informacje ze świata zewnętrznego, przetwarzając je.
 6. Gruczoły wydzielania wewnętrznego są odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy u człowieka.
 7. Narządy płciowe są odpowiedzialne za rozmnażanie, narządy moczowe są odpowiedzialne za usuwanie płynów biologicznych.

Również skóra jest oddzielnie alokowana, co chroni wnętrze przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, odpowiada za funkcję estetyczną.

Centralny układ nerwowy i mózg

Centralny układ nerwowy człowieka to mózg i rdzeń kręgowy. Główną rzeczą, za którą odpowiedzialne są te formacje strukturalne, jest tworzenie odruchów, aktywności umysłowej, funkcji umysłowych, wrażliwości motorycznej i sensorycznej..

Głównym organem naszego ciała jest mózg. Znajduje się w czaszce, ma złożoną strukturę. Schematycznie można wyróżnić trzy sekcje: półkule, móżdżek, most. Mózg przetwarza informacje, które osoba otrzymuje ze środowiska, tworząc w ten sposób impulsy odpowiedzi. Dzięki niemu ludzie są w stanie myśleć, rozumieć mowę, przeżywać emocje, wykonywać wszelkie czynności, zarówno umysłowe, jak i pracownicze.

Z mózgu powstają pnie nerwowe, które rozgałęziają się na mniejsze gałęzie w całym ciele, co zapewnia zbieranie informacji ze świata zewnętrznego.

Narządy klatki piersiowej

Jama klatki piersiowej zawiera wiele ważnych formacji. Jednym z najważniejszych jest serce. Znajduje się prawie na środku klatki piersiowej, lokalizacja znajduje się za środkową trzecią częścią mostka. Wielkość serca jest równa wielkości dłoni zaciśniętej w pięść.

Tkanka mięśniowa jest bardzo silna, komórki są połączone mostami, tworząc coś w rodzaju płótna. Ta struktura zapewnia przewodnictwo elektryczne i skurcz serca. Narząd zapewnia krążenie krwi, przyjmując krew żylną z naczyń, nasycając ją tlenem, zamieniając ją w tętnicę. Ta ostatnia, poprzez skurcze serca, zapewnia dostarczanie tlenu i składników odżywczych do wszystkich układów i narządów człowieka..

Również w klatce piersiowej znajdują się oskrzela i płuca. Te ostatnie są narządami sparowanymi, zajmują większość przestrzeni danej wnęki. Każde płuco składa się z dużych płatów: po lewej stronie 2, po prawej 3.

Udział dzieli się na mniejsze formacje, w strukturze których znajdują się pęcherzyki - specjalne pęcherzyki, które dokonują wymiany gazowej. Pęcherzyki płucne nasycają krew tlenem i zapewniają eliminację dwutlenku węgla. Struktury te powstają w wyniku rozgałęzienia oskrzeli.

Te ostatnie to duże pnie, które dostają się do płuc przez tak zwaną bramę, gdzie zaczynają się dzielić na mniejsze formacje. Z kolei oskrzela to drogi oddechowe u ludzi..

Kolejnym organem znajdującym się w klatce piersiowej jest tchawica. Pochodzi z krtani, skąd opuszcza poniżej i przechodzi do oskrzeli.

Równolegle znajduje się przełyk, który ma kilka anatomicznych zgięć, sam jest rurką mięśniową, która zapewnia przejście bryły pokarmu do dalszego trawienia w żołądku.

Ten ostatni jest narządem układu odpornościowego, który z wiekiem stopniowo zanika. Osoby powyżej 16-18 lat mają tylko pozostałości grasicy.

Narządy jamy brzusznej

Narządy jamy brzusznej zapewniają trawienie pokarmu i tworzenie się kału z jego pozostałości. Są oddzielone od klatki piersiowej przeponą. Narządy jamy klatki piersiowej są następujące:

 1. Żołądek to wydrążona formacja, która pochodzi z przełyku. Żołądek odpowiada za wchłanianie aminokwasów, zawiera sok, który oprócz funkcji trawiennej odkaża napływającą przetworzoną żywność.
 2. Następnie następuje przejście do jelita cienkiego, które składa się z 3 odcinków - dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego. Narządy te biorą udział w trawieniu dużej porcji pokarmu, wchłanianiu aminokwasów i węglowodanów. W jelicie cienkim zaczyna się tworzyć żółć..
 3. Dalej jest okrężnica. Jego podziały są następujące: kątnica z wyrostkiem robaczkowym, okrężnica poprzeczna, okrężnica zstępująca i esicy. Okrężnica kończy się odbytnicą. W tym narządzie następuje ostateczne wchłanianie składników odżywczych i wchłanianie wody. Z kleiku pokarmowego powstają masy kałowe, które są usuwane z organizmu przez odbyt, który kończy się w odbytnicy.
 4. Również w jamie brzusznej znajduje się wątroba, trzustka i śledziona. Struktury te są odpowiedzialne za metabolizm, hematopoezę i wymianę żółci. Wątroba znajduje się pod prawym łukiem żebrowym, trzustka pod lewym łukiem. Śledziona przylega do trzustki od dołu.
 5. W bocznych częściach jamy brzusznej znajdują się nerki, które są sparowanymi formacjami. Nad nimi znajdują się gruczoły wydzielnicze - nadnercza, które są bardzo małe. Z nerek moczowody odchodzą, przechodząc do pęcherza. Główną funkcją jest tworzenie moczu, który dostaje się do pęcherza i jest wydalany..

Ponadto w jamie brzusznej znajdują się również duże i małe naczynia krwionośne, węzły chłonne, pnie nerwowe i splotów, a także znajduje się tu sieć, która zapewnia utrzymanie wszystkich formacji na swoich miejscach. Chroni również struktury wewnętrzne przed traumatycznymi skutkami..

Mała miednica

Narządy jamy miednicy mają swoje własne cechy. Tutaj samce i samice mają swoje własne charakterystyczne cechy. Wśród wspólnych - obecność pęcherza, cewki moczowej i odbytnicy. Pierwsza jest odpowiedzialna za oddawanie moczu, druga za wypróżnianie.

Różnice między kobietami

U kobiet macica i jajniki znajdują się w miednicy małej, które są połączone z pierwszą przez jajowody. Również tutaj jest pochwa, wargi sromowe, srom, łechtaczka.

Narządy tworzą żeński układ rozrodczy, który jest odpowiedzialny za rozmnażanie, produkcję hormonów, ciążę.

Różnice w mężczyznach

U mężczyzn miednica mała zawiera pęcherzyki nasienne, nasieniowód, gruczoł krokowy, jądra i penis. Struktury te są odpowiedzialne za tworzenie plemników, rozmnażanie, pełnienie funkcji gruczołów dokrewnych, prowadzenie produkcji męskich hormonów płciowych.

Przydatna informacja

Każda osoba jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Jednocześnie często występują różne anomalie - na przykład podwojenie narządu, zmiana jego kształtu i rozmiaru. Zaskakujące jest, że często pozostaje to niewidoczne i nie wpływa na stan zdrowia..

Potencjał i wytrzymałość organizmu są niesamowite, jest kruche i jednocześnie mocne. Naukowcy zajmujący się biologią i medycyną muszą znaleźć odpowiedzi na wiele tajemnic ludzkiego ciała. Prace w tej dziedzinie trwają.

Jak widać, budowa ciała ludzkiego jest jednocześnie prosta i złożona. Naukowcy wciąż nie są w stanie w pełni odkryć wszystkich tajemnic ciała. Osoba jest w stanie przeprowadzić wyższą aktywność nerwową dzięki korze mózgowej, która jest niedostępna dla innych gatunków biologicznych.

Z tych powodów ważne jest, aby ludzie mieli przynajmniej ogólne zrozumienie swojej budowy, co pomoże na całej ścieżce życia, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawdzenie własnego zdrowia..

Atlas anatomiczny człowieka

Anatomia człowieka bada wszystko, co jest związane z wewnętrzną strukturą ludzkiego ciała. Jest to złożony system wzajemnie powiązanych funkcji. Zaskakujące jest, że narządy oddzielnych układów, które nie są ze sobą połączone, przy niewystarczającej aktywności jednego z nich, zaczynają pracować w trybie wzmocnionym, utrzymując ogólny stan organizmu w maksymalnym tonie roboczym, o ile pozwala na to odporność i rezerwa zgromadzonej energii.

Szkielet człowieka

Stanowi podporę ciała i „szkielet” organów wewnętrznych. Składa się z wielu różnych rozmiarów kości połączonych w stawach.

Stawy kostne

Zapewnij ruchomość z przyczepionymi do nich tkankami mięśniowymi i ścięgnami. Dzięki skurczom mięśni możliwe jest poruszanie ramionami, nogami i innymi częściami ciała: bieganie, skakanie, schylanie się, uśmiech - wszystkie funkcje motoryczne.

Narządy wewnętrzne

Są sztywno przymocowane do szkieletu od wewnątrz, a ich trwałe położenie ustalają również mięśnie, których jest ponad 600.
Wszystkie narządy ludzkiego ciała są przesiąknięte tkanką mięśniową, z wyjątkami.

Układ moczowo-płciowy ma za zadanie utrzymać równowagę płynów w organizmie. Przewód pokarmowy - odpowiedzialny za dostarczanie organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych. Dlatego nadwyżki magazynowane są „w rezerwie” w postaci tkanki tłuszczowej, a przy braku składników odżywczych wybierane są najpierw z rezerw, aw sytuacjach krytycznych (przy przedłużającym się postie) organizm wyczerpuje się. Narządy wewnętrzne są puste (nerki, serce) i gęste, jednorodne (mózg, płuca, wątroba), przesiąknięte naczyniami krwionośnymi.

Ludzkie mięśnie

Są mięśnie, które zapewniają ruch, ruch człowieka w przestrzeni, innym rodzajem są mięśnie gładkie, które zapewniają funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Na przykład przepona, wykonując ruchy oscylacyjne, pomaga płucom w wykonywaniu funkcji oddechowej. Gładkie mięśnie jelita ułatwiają przepływ przez nią przetworzonej żywności, jama ustna - zdolność połykania i żucia. Wszystkie funkcje związane z ruchem, wymianą zapewniają ludzkie mięśnie.
Życiową aktywność ludzkiego organizmu zapewnia pełne działanie kilku układów: układu krążenia, nerwowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i oddechowego.

Układ sercowo-naczyniowy

Opiera się na mięśniu sercowym, który poprzez skurcz napędza krew w całym ciele, dostarczając niezbędnego tlenu. Nerwowy - wysyłanie impulsów do wszystkich zakamarków ludzkiego ciała, uświadamia ruchy. Tlen dostarczany do mózgu zapewnia pełną aktywność umysłową.

System nerwowy

Zapewnia wzajemne powiązania pracy wszystkich układów ciała, łącząc je w integralny system zamknięty i jednocześnie komunikację ze światem zewnętrznym, funkcję komunikacyjną.

Narządy układu odpornościowego

Chronią organizm przed wprowadzeniem i szkodliwym działaniem wirusów i bakterii chorobotwórczych.

Narządy zmysłów

Komunikują się ze światem zewnętrznym. Dają możliwość poczucia smaku, oceny zewnętrznych cech przedmiotowego obiektu, usłyszenia szumu morza czy zbliżającego się samochodu, dotyku, zapachu - tak powstaje wyobrażenie o otaczającym nas świecie.

Ciało ludzkie ma jakość porównywalną do komputera. Wyrafinowany, nieskazitelny mechanizm.

Narządy wewnętrzne ludzkiego atlasu anatomicznego

1) Atlas anatomii człowieka (układy i narządy) w postaci 38 kolorowych plakatów-tablic. 2007 rok.

Każda tabela jest indeksowana w języku rosyjskim, więc tabele są łatwe w użyciu. Ta kolekcja jest najpełniejszym zbiorem tabel anatomicznych ludzkiego ciała. Oto tabele wszystkich głównych układów i narządów ludzkiego ciała. Ten zbiór tabel ma na celu ułatwienie studentom studiowania anatomii ludzkiego ciała..

Lista wszystkich tabel w atlasie:
1. Systemy ciała
2. Układ oddechowy
3. Autonomiczny układ nerwowy
4. Układ nerwowy
5. Układ pokarmowy
6. Aparat hormonalny
7. Układ żeńskich narządów płciowych
8. Układ męskich narządów płciowych
9. Układ limfatyczny
10. Układ naczyniowy
11. Układ kości i ich połączenia
12. Układ mięśniowy
13. Układ moczowo-płciowy
14. Narządy i części ciała
15. Prostata
16. Ogólna budowa anatomiczna mózgu
17. Mózg
18. Budowa anatomiczna ucha wewnętrznego
19. Przedsionkowy narząd ślimakowy - narząd słuchu i równowagi
20. Ucho, gardło, nos
21. Gardło i krtań
22. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe
23. Narząd wzroku
24 Czaszka
25 Anatomia zębów
26. Włosy
27. Skóra
28. Nerki
29. Wątroba
30. Głowa i szyja
31. Kręgi i kręgosłup
32. Ramię i łokieć
33. Ręce i nadgarstki
34. Stopy i kostki
35. Stawy biodrowe i kolanowe
36. Serce
37. Ciąża i poród.

1) „Atlas anatomii człowieka” (Samusev RP, 2003) Podręcznik dla studentów uczelni i szkół medycznych. Z instrukcji mogą korzystać także studenci medycyny. Pobierz plik w formacie „djvu”: http://yadi.sk/d/BvwhNb6ICxLcB

2) „Atlas normalnej anatomii człowieka” (Samusev R.P., 1989) Podręcznik dla studentów uczelni i szkół medycznych. Plik w formacie „pdf” do czytania online lub do pobrania: http://yadi.sk/d/nEGWseiJRvVod

3) "Kieszonkowy album anatomiczny" (Pupyshev LV, 2000) Plik w formacie "djvu" do pobrania: http://yadi.sk/d/wDwM28HLDATd4 Album zawiera rysunki z najważniejszych działów anatomii człowieka. Podpisy rycin są poetyckie, co przyczynia się do lepszego zapamiętywania programu nauczania. Przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół medycznych oraz wszystkich zainteresowanych anatomią człowieka.

4) „Anatomia człowieka. Ilustrowany Atlas” (przetłumaczony z hiszpańskiego) 2011 Dla szerokiego grona czytelników. Przeczytaj plik pdf online lub pobierz: http://yadi.sk/d/ohdnlB-tDLX7i

5) „Anatomia i fizjologia człowieka z podstawami patologii ogólnej” (Shvyrev A.A., 2004) Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Plik w formacie „djvu” pobierz: http://yadi.sk/d/87Gh40RQDLYtv

6) „Anatomy_and_physiology_human_with_bases_of_general pathology” (Shvyrev A.A., 2012) Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Plik pdf można przeczytać online lub pobrać: http://yadi.sk/d/YdUUpd1aRvZCr

7) „Anatomia i fizjologia człowieka” (Fedyukovich NI, 2003) Dla studentów uczelni medycznych i szkół o specjalności „Pielęgniarka”.

Jak człowiek działa: budowa ciała i jego funkcje

Człowiek jest słusznie uważany za najbardziej złożony żywy organizm. Jego anatomia zapewnia normalne funkcjonowanie i odporność na środowisko. Jeśli przyjmiemy jakąś metaforę, to ludzkie ciało to jednocześnie magazyn, firma elektryczna, apteka i oczyszczalnia ścieków. Dzięki swojej anatomicznej budowie ciało ludzkie ma siłę i siłę.

Anatomia to nauka zajmująca się badaniem struktury człowieka, jego zewnętrznych i wewnętrznych elementów. Jednocześnie anatomia człowieka jasno pokazuje, jak doskonałe i jednocześnie kruche ludzkie ciało. W końcu uszkodzenie jednego systemu może spowodować zakłócenia w pracy wszystkich innych działów.

Zewnętrzna struktura osoby

Anatomia człowieka dzieli się na strukturę wewnętrzną i zewnętrzną. Zewnętrzne urządzenie osoby to części ciała, które każdy może zobaczyć i nazwać:

 • głowa;
 • szyja;
 • z przodu - mostek;
 • za plecami;
 • kończyny górne i dolne.

Szkielet

Szkielet człowieka obejmuje:

 • czaszka;
 • kręgów szyjnych;
 • żuchwa;
 • mostek;
 • obojczyk;
 • kość ramienna;
 • żebra;
 • łopatki;
 • wyrostek mieczykowaty;
 • miednica;
 • kość krzyżowa;
 • kość ogonowa;
 • promień;
 • kość łokciowa;
 • kości dłoni;
 • kość udowa;
 • piszczel;
 • fibula;
 • kości stopy.

Szkielet człowieka to rodzaj szkieletu narządów wewnętrznych, który obejmuje wiele różnych kości połączonych ze stawami.

Kiedy rodzi się dziecko, jego szkielet ma 350 kości. Podczas dorastania niektóre kości rosną razem, więc u osoby dorosłej jest ich już 200. Wszystkie dzielą się na dwie grupy:

 1. Kości osiowe, które są zawarte w konstrukcjach wsporczych.
 2. Kości dodatkowe.

Kość rozwinięta u dorosłych obejmuje:

 • tkanka organiczna;
 • tkanka nieorganiczna;
 • woda.

Chrząstka

Chrząstka może czasami być składnikiem kości, a czasami działać jako element tymczasowy. Należy zauważyć, że tkanka chrzęstna jest mniej mocna i gęsta niż kość.

Chrząstka zawiera określone komórki - chondrocyty. Charakterystyczną cechą chrząstki jest brak wokół niej naczyń krwionośnych, to znaczy, że nie wnikają w nią ani nie odżywiają. Chrząstka otrzymuje składniki odżywcze z płynu znajdującego się w otaczających tkankach.

Chrząstki należą do następujących typów:

 • żółty włóknisty;
 • szklisty;
 • biały włóknisty.

Przeguby

 • artykulacje kości ciała;
 • stawy kości tułowia i głowy;
 • stawy kości kończyn górnych;
 • stawy kości kończyn dolnych.

Stawy zapewniają ruch mięśniom przyczepiającym się do ścięgien. Zdolność mięśni do kurczenia się pozwala na poruszanie tułowiem, rękami i nogami, a także wykonywanie różnorodnych czynności: skakanie, obracanie się, gwałtowne zatrzymywanie się, bieganie, pochylanie się, a nawet uśmiech.

Wewnętrzna struktura osoby

Struktura wewnętrzna człowieka to narządy o najwyższej wadze, które mają własne funkcje i nie są otwarte dla ludzkiego oka. Obejmują one:

Oprócz powyższych części, wewnętrzna struktura człowieka obejmuje gruczoły wydzielnicze, pnie nerwowe, naczynia krwionośne itp. Należą do nich:

 • grasica;
 • gruczoły sutkowe (u kobiet);
 • gruczoł krokowy (u mężczyzn);
 • nadnercza;
 • tarczyca;
 • przysadka;
 • szyszynka;
 • gruczoły dokrewne;
 • zewnątrzwydzielniczy.

Układ nerwowy obejmuje: część centralną i obwodową. Układ naczyniowy obejmuje: żyły, naczynia włosowate; tętnice.

Powszechnie wiadomo, że anatomiczna budowa ciała ludzkiego wykazuje pewne podobieństwo do niektórych zwierząt. Fakt ten wynika z faktu, że ludzie wyewoluowali ze ssaków. Ma nie tylko podobieństwo anatomiczne, ale także podobną strukturę komórkową i podobne DNA..

Ciało ludzkie składa się z komórek, które grupują się razem, tworząc nabłonek, z którego powstają wszystkie ludzkie narządy.

Wszystkie części ludzkiego ciała są połączone w systemy, które działają harmonijnie, aby zapewnić zrównoważone życie człowieka:

 1. Układ sercowo-naczyniowy. Odgrywa główną rolę, ponieważ pompuje krew i transportuje ją do wszystkich innych narządów.
 2. Oddechowy. Nasyca krew tlenem, a także przekształca ją w dwutlenek węgla.
 3. Nerwowy. Obejmuje rdzeń kręgowy i mózg, zakończenia nerwowe, łodygi i komórki. Głównym zadaniem jest regulacja wszystkich funkcji organizmu.
 4. Trawienny. Najbardziej złożony system u ludzi. Głównym zadaniem jest trawienie pokarmu, dostarczanie organizmowi składników odżywczych i energii na całe życie.
 5. Wewnątrzwydzielniczy. Debuguje procesy nerwowe i biologiczne.
 6. Układ mięśniowo-szkieletowy. Ułatwia ruch człowieka i utrzymuje jego ciało w pozycji pionowej. Obejmuje: stawy, więzadła, mięśnie.
 7. Skóra lub system powłokowy. To powłoka ochronna, która zapobiega przedostawaniu się szkodliwych elementów.
 8. Mocz i narządy płciowe. Genitalia są podzielone na męskie i żeńskie. Główna funkcja Ying - reprodukcja i wydalanie.

Jakie narządy są ukryte w klatce piersiowej?

W skrzyni znajdują się:

Serce

Serce znajduje się między płucami i jest w rzeczywistości mięśniem. Pod względem wielkości serce nie jest większe niż pięść osoby, to znaczy, jeśli każda osoba zaciska pięść, jej rozmiar będzie identyczny z jego sercem. Jego funkcją jest pobieranie i pompowanie krwi. Ma niezwykły ukośny układ: jedna strona przesuwa się w prawo, do góry i do tyłu, a druga w dół i w lewo..

Główne naczynia rozgałęziają się z prawej strony mięśnia. Bicie serca zapewniają dwie strony: lewa i prawa. Lewa komora jest większa niż prawa. Serce jest wyłożone specjalną tkanką zwaną osierdziem. Wewnętrzna część osierdzia rośnie do serca, a zewnętrzna część jest połączona z naczyniami krwionośnymi.

Płuca

Największy sparowany organ, który zajmuje główną część klatki piersiowej. Płuca znajdują się po obu stronach serca i są zamknięte w workach opłucnowych. Pomimo tego, że prawe i lewe płuca niewiele się różnią na zewnątrz, mają różne funkcje i strukturę..

Jak widać na rysunku, płuca zbudowane są z płatów: lewe płuco ma dwa, a prawe trzy. Lewe płuco ma złamanie po lewej stronie, prawe płuco nie ma takiego zgięcia. Główną funkcją płuc jest dostarczanie tlenu do krwi i przekształcanie go w dwutlenek węgla.

Tchawica

Znajduje się między oskrzelami a krtani. Jest to chrzęstny półpierścień, więzadła łączne i mięśnie, które znajdują się na tylnej ścianie, pokryte śluzem. Na dole tchawica jest podzielona na dwa oskrzela, które są wysyłane do płuc. Oskrzela są przedłużeniem tchawicy. Pełnią następujące funkcje:

 • przewodzenie powietrza przez płuca;
 • funkcja ochronna i czyszcząca.

Przełyk

Jest to długa rurka, która zaczyna się w krtani. Przechodzi przez przeponę i łączy się z żołądkiem. Przełyk składa się z pierścieniowych mięśni, które kierują pokarm w kierunku żołądka.

Jakie narządy są ukryte w jamie brzusznej?

Jama brzuszna zawiera części ciała, które dostają się do układu pokarmowego. Obejmują one:

 • żołądek;
 • wątroba;
 • pęcherzyk żółciowy;
 • trzustka;
 • dwunastnica;
 • jelito cienkie;
 • dwukropek;
 • odbytnica;
 • odbyt.

Żołądek

Główna część układu pokarmowego. Jest to przedłużenie przełyku, które jest oddzielone od niego zastawką zasłaniającą wejście. Żołądek ma kształt woreczka wypełnionego pożywieniem i produkuje sok (specyficzny płyn) bogaty w enzymy rozkładające żywność.

Jelita

Jelita to najdłuższa część przewodu pokarmowego. Rozpoczyna się po ujściu żołądka. Ma kształt pętli i kończy się wylotem. Jelito składa się z:

 • jelito cienkie;
 • dwukropek;
 • odbytnica.

Jelito cienkie składa się z dwunastnicy i jelita krętego, które łączą się z jelitem grubym, a jelito grube z odbytnicą. Główną funkcją jelit jest trawienie pokarmu i usuwanie jego pozostałości z organizmu.

Wątroba

Największy gruczoł w ludzkim ciele. Bierze również udział w procesie trawienia. Głównym zadaniem jest zapewnienie metabolizmu i udział w procesie hematopoezy. Znajduje się tuż pod przeponą i jest podzielony na dwie części zwane płatami. Łączy się z dwunastnicą, ściśle związaną z żyłą wrotną, komunikuje się i funkcjonuje z woreczkiem żółciowym.

Śledziona

Znajduje się pod membraną. Główne funkcje to:

 • w tworzeniu się elementów krwi;
 • ochrona ciała.

Śledziona zmienia rozmiar w zależności od ilości zgromadzonej krwi.

Nerka

Nerki znajdują się również w jamie brzusznej, mimo że nie są związane z przewodem pokarmowym. Nerki - składają się ze sparowanych części, które pełnią ważną funkcję: regulację homeostazy. Mają kształt fasoli i biorą udział w procesie oddawania moczu. Moczowody znajdują się tuż nad nerkami..

Pęcherz moczowy

To specyficzny pojemnik - worek przeznaczony do zbierania moczu.

Narządy miednicy

Znajduje się w przestrzeni ograniczonej miednicą małą. Istnieje różnica między męskimi i żeńskimi narządami miednicy, która zależy od płci.

Miednica mała obejmuje:

 • część jelita - odbytnica, która ma około 15 cm;
 • pęcherz, który ma inne umiejscowienie u mężczyzn i kobiet. U kobiet styka się ze ściankami pochwy i macicy, u mężczyzn przylega do strumieni i pęcherzyków nasiennych, a także do odbytnicy;
 • żeńskie narządy płciowe: pochwa, macica, jajniki;
 • męskie narządy płciowe: pęcherzyk nasienny; prostata.

Zbiór atlasów 3D dotyczących anatomii człowieka

Badanie anatomii człowieka jest bezkompromisowo niezbędne do zrozumienia medycyny jako złożonej branży. Ta kolekcja atlasów 3D zawiera najlepsze programy mobilne dostępne na smartfony i tablety i ma na celu zbadanie tej złożonej dyscypliny przy użyciu nowych metod..

Elektroniczne atlasy 3D dotyczące anatomii człowieka na Androida i iOS (1 część)

Zawartość kolekcji:

Nauka anatomii - Atlas 3D (Atlas 3D)

Ten program to interaktywny, trójwymiarowy atlas anatomii człowieka dostępny na urządzenia z systemem Android.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi realizowana jest wygodna nawigacja i zarządzanie modelami (powiększanie, obracanie, oddalanie, podkreślanie interesującej nas części). Wszystkim obiektom towarzyszą szczegółowe opisy.

Treść jest napisana w języku angielskim. Pobieranie jest bezpłatne, ale dostępne są zakupy w aplikacji.

BoneBox ™ - przeglądarka czaszek

„BoneBox ™ - Skull Viewer” - program do badania budowy ludzkiej czaszki w trybie 3D.

Funkcjonalność ma na celu dostarczenie szczegółowych modeli anatomicznych czaszki z unikalnymi interaktywnymi elementami. Ta aplikacja została opracowana przez zespół anatomów, certyfikowanych ilustratorów medycznych, animatorów i programistów przy użyciu rzeczywistych danych CT i zaawansowanych technik modelowania 3D..

Interakcja z BoneBox ™ - Skull Viewer odbywa się w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do innych aplikacji i programów anatomicznych nie ma ramek ani animacji przed grą. W ten sposób użytkownik może obsługiwać model czaszki 3D, aby badać struktury anatomiczne..

 • Wybór opcji widoku.
  Użytkownik może modyfikować strzałkowy, czołowy i poprzeczny przekrój czaszki. Kodowanie kolorami poszczególnych elementów ułatwia badanie budowy czaszki.
 • Ikony kolorów.
  Po włączeniu, oznaczonych kolorami, użytkownik może badać nazwy i lokalizacje ponad 100 struktur anatomicznych, w tym: kości, dziury i wybitne cechy anatomiczne. Znaki pozostają w precyzyjnym miejscu na ekranie podczas interakcji z modelem.
 • Ołówek.
  Rysowanie wielokolorowymi pędzlami pozwala na pozostawienie symboli bezpośrednio na powierzchni trójwymiarowego modelu czaszki, co może być przydatne w procesie edukacyjnym.
 • Zapisywanie ustawień niestandardowych.
  Możliwość zapisywania i ładowania ustawień zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Wybór tła.
  Użytkownik może wybrać kolor tła modeli.

Językiem treści jest angielski. Pobierz za darmo.

Muscle Anatomy Pro - 3D modele mięśni

Muscle Anatomy Pro to aplikacja do anatomii mięśni, która umożliwia obracanie, powiększanie i przesuwanie o 360 ° wokół realistycznego modelu 3D.

Program zapewnia możliwość przeglądania projekcji rentgenowskiej, robienia notatek na modelach oraz słuchania wymowy nazw wszystkich terminów anatomicznych. Użytkownik może wybrać każdy mięsień osobno, aby uzyskać odpowiednie informacje na jego temat.

Dzięki wysokiej jakości grafice i funkcjom interfejsu aplikacja może być bardzo pomocna dla studentów medycyny lub tych, którzy potrzebują szczegółowej nauki anatomii..

 • Łatwa nawigacja - obrót o 360 °, powiększanie i przesuwanie.
 • Wybieranie trybu „Rentgen”.
 • Tryb animacji.
 • Szukaj.
 • Wymowa wszystkich terminów anatomicznych.
 • Deska rozdzielcza.
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs.
 • Bardzo realistyczne modele 3D mężczyzn i kobiet.

Językiem treści jest angielski. Pobieranie jest bezpłatne, ale są zakupy w aplikacji.

Szkielet. 3D Anatomy - program mobilny

"Szkielet. 3D Anatomy ”to atlas anatomii nowej generacji w 3D, w którym znajdziesz interaktywne i bardzo szczegółowe modele anatomiczne!

Cały układ szkieletowy został zrekonstruowany w 3D, można obracać i przybliżać każdy model, a także szczegółowo oglądać modele pod dowolnym kątem.

Wybierając modele lub ikony, zostaną wyświetlone terminy związane z określoną częścią anatomiczną, możesz wybierać spośród 11 języków i wyświetlać terminy w dwóch językach jednocześnie.

"Szkielet. Anatomia 3D ”to przydatne narzędzie dla studentów kształcących się w zakresie medycyny i wychowania fizycznego, dla terapeutów, ortopedów, fizjoterapeutów, psychoterapeutów, pracowników służby zdrowia, kinezjologów, pielęgniarek i trenerów sportowych.

Bardzo szczegółowe modele anatomiczne

 • Układ kostny - kończyna górna
 • Dokładne modelowanie 3D
 • Szkieletowa powierzchnia z teksturami o wysokiej rozdzielczości do standardu 4K

Prosty i intuicyjny interfejs

 • Obróć i powiększ każdy model w 3D
 • Podział na obszar dla jasnej i szybkiej wizualizacji każdej konstrukcji
 • Możliwość indywidualnego ukrycia każdej kości
 • Inteligentny obrót, automatycznie przesuwa środek obrotu, aby ułatwić nawigację
 • Interaktywna ikona umożliwia wizualizację terminu odnoszącego się do każdego szczegółu anatomicznego
 • Interfejs Hide / Show, idealny do użytku na smartfonach
 • Opisy kości (pochodzenie, działanie) w języku angielskim

Darmowa wersja dostępne modele anatomiczne 3D czaszki i kończyn górnych.

Mięśnie. Szkielet - Anatomia 3D

„Mięśnie. Skeleton - 3D Atlas of Anatomy ”to atlas anatomii nowej generacji w 3D, w którym znajdziesz interaktywne i bardzo szczegółowe modele anatomiczne!

Cały układ mięśniowo-szkieletowy został zrekonstruowany w 3D, możesz obracać i przybliżać każdy model, a także szczegółowo przeglądać modele pod dowolnym kątem.

Wybierając modele lub ikony, zostaną wyświetlone terminy związane z określoną częścią anatomiczną, możesz wybierać spośród 11 języków i wyświetlać terminy w dwóch językach jednocześnie.

„Mięśnie. Szkielet - Atlas Anatomii 3D ”jest przydatnym narzędziem dla studentów kształcących się w zakresie medycyny i wychowania fizycznego, dla terapeutów, ortopedów, fizjoterapeutów, psychoterapeutów, ratowników medycznych, kinezjologów, pielęgniarek i trenerów sportowych.

Bardzo szczegółowe modele anatomiczne

 • Układ kostny - kończyna górna
 • Układ mięśniowy - kończyna górna
 • Dokładne modelowanie 3D
 • Szkieletowa powierzchnia z teksturami o wysokiej rozdzielczości do standardu 4K

Prosty i intuicyjny interfejs

 • Obróć i powiększ każdy model w 3D
 • Podział na obszar dla jasnej i szybkiej wizualizacji każdej konstrukcji
 • Mięśnie są pogrupowane w warstwach, od powierzchownych do najgłębszych
 • Wizualizacja warstw mięśni w kilku lub jednym trybie
 • Możliwość indywidualnego ukrycia każdej kości lub mięśnia
 • Funkcja filtru do ukrywania lub pokazywania każdego systemu
 • Inteligentny obrót, automatycznie przesuwa środek obrotu, aby ułatwić nawigację
 • Interaktywna ikona umożliwia wizualizację terminu odnoszącego się do każdego szczegółu anatomicznego
 • Interfejs Hide / Show, idealny do użytku na smartfonach
 • Opisy mięśni (pochodzenie, wprowadzenie, unerwienie, działanie)

W wersji darmowej dostępne są anatomiczne modele 3D czaszki i kończyn górnych. Język treści - rosyjski.

Visual Anatomy Free - interaktywny atlas anatomii człowieka

Visual Anatomy Free - interaktywny przewodnik po anatomii człowieka.

Zawiera informacje o wszystkich układach organizmu i posiada ponad 500 funkcjonalnych, interaktywnych stref. Każda strefa ma własną nazwę i opis.

Ta aplikacja ma być dodatkiem do nauki anatomii w medycynie i biologii. Pobierz - bezpłatnie, język treści - angielski.

Układ kostny 3D (anatomia) - wirtualny model szkieletu

Program przedstawia trójwymiarowy model układu kostnego człowieka wraz z jego szczegółowym opisem.

 • Wieloplatformowy
 • Duży wybór języków
 • Możliwość ukrywania lub pokazywania informacji
 • Przełączanie się między męskimi i żeńskimi „widokami”
 • Ciągłe aktualizacje
 • Możliwość powiększania, obracania modeli 3D
 • Wybrana kość zostanie pokazana w innym kolorze
 • Bardzo szczegółowe opisy

Ta aplikacja ma być dodatkiem do nauki anatomii w medycynie i biologii. Pobierz za darmo.

Muscular System 3D (anatomia) - program mobilny

Ten program przedstawia trójwymiarowe modele układu mięśniowego człowieka oraz opis każdego mięśnia z osobna.

Po kliknięciu w obraz mięśnia aplikacja natychmiast wyświetli informację o nim.

 • Wieloplatformowy.
 • Duży wybór języków.
 • Możliwość ukrywania lub pokazywania informacji.
 • Ciągłe aktualizacje.
 • Możliwość powiększania, obracania modeli 3D.
 • Podświetlony mięsień zostanie pokazany w innym kolorze.
 • Bardzo szczegółowe opisy.

Ta aplikacja ma być dodatkiem do nauki anatomii w medycynie i biologii. Pobierz za darmo.

Narządy wewnętrzne 3D (Anatomy) - program mobilny

Program pokazuje trójwymiarowy model narządów wewnętrznych ludzkiego ciała wraz ze szczegółowym objaśnieniem każdego z nich.

 • Wieloplatformowy.
 • Duży wybór języków.
 • Możliwość ukrywania lub pokazywania informacji.
 • Przełączanie się między męskimi i żeńskimi „widokami”.
 • Ciągłe aktualizacje.
 • Możliwość powiększania, obracania modeli 3D.
 • Podświetlone organy zostaną pokazane w innym kolorze.
 • Bardzo szczegółowe opisy.

Ta aplikacja ma być dodatkiem do nauki anatomii w medycynie i biologii. Pobierz za darmo.

BioDigital Człowiek - Anatomia 3D (Anatomia 3D)

BioDigital Human - 3D Anatomy to wirtualna platforma składająca się z najbardziej kompletnego zestawu modeli 3D ludzkiego ciała.

W dłoniach użytkownika pojawia się ponad tysiąc bardzo szczegółowych, dokładnych obrazów cech anatomicznych Homo sapiens.

 • Skalowanie, panoramowanie i obracanie modeli.
 • Możliwość selekcji i analizy obiektów.
 • Interaktywne modelowanie 3D.
 • Wyszukiwanie obiektów.
 • Możliwość dodawania lub usuwania warstw.
 • Przełączaj się między trybami oglądania: standardowym, rentgenowskim i izolacyjnym.
 • Umiejętność czytania szczegółowych opisów podczas przeglądania i interakcji z obiektami.
 • Zaimplementowano funkcję robienia zrzutu ekranu z adnotacjami.
 • Do wyboru modele męskie i żeńskie.
 • Układ szkieletowy.
 • Układ trawienny.
 • Układ moczowo-płciowy.
 • Układ rozrodczy (męski i żeński).
 • Układ oddechowy.
 • Układ hormonalny.
 • System nerwowy.
 • Układ sercowo-naczyniowy.
 • System limfatyczny.
 • System mięśniowy.
 • System integumentary.

Program przyda się studentom uczelni medycznych i biologicznych, będzie doskonałym uzupełnieniem podręcznika lub atlasu z anatomii. Językiem treści jest angielski. Możliwość pobrania jest bezpłatna, ale są zakupy w aplikacji.

Anatomyka - Interaktywna anatomia człowieka 3D (interaktywna anatomia człowieka 3D)

Poznaj system szkieletowy z opisami, uwagami klinicznymi i ogólnymi informacjami o ponad 3000 cechach powierzchni i otworów, w tym odpowiednią hierarchię organizacyjną, przy użyciu wszystkich interaktywnych narzędzi.

Możliwości wizualne aplikacji przenoszą badanie anatomii człowieka na zupełnie nowy poziom.
Każdy organ i struktura ma opisowe etykiety zaczerpnięte z Memorix Anatomy w celu zrozumienia i jest doskonałym narzędziem edukacyjnym..

 • Tryb treningowy. Żywa, oznaczona kolorami mapa 3D umożliwia użytkownikom przeglądanie tekstur w wysokiej rozdzielczości wraz z opisami.
 • Style: wybierz różne motywy, aby uzyskać lepsze wrażenia wizualne (klasyczny, ciemny i kreskówkowy).
 • Kolorowanie: ustaw własny kolor narządów, struktur lub układów, aby zwiększyć wydajność pamięci.
 • Etykiety: twórz etykiety i dołączaj je do różnych części ciała. Tagi automatycznie podkreślają nazwę i kolor organu i świetnie nadają się do tworzenia anatomicznych plakatów.
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs: powiększanie, obracanie, malowanie, podświetlanie, ukrywanie i zaciemnianie wszystkich struktur anatomicznych.
 • Multiple Choice: Możliwość jednoczesnego wyboru wielu narządów
 • Rysuj i dodawaj obrazy: dostosuj efekty wizualne, rysując lub wklejając obrazy.
 • Wyszukiwanie: wyszukiwanie terminów w „bibliotece terminów” Anatomy.
 • Funkcja udostępniania: udostępniaj swoją pracę bezpośrednio z interfejsu programu.
 • Każdemu układowi anatomicznemu towarzyszą szczegółowe informacje o jego budowie, w tym informacje o narządach wraz z uwagami klinicznymi i opisem ogólnym.
 • Układ szkieletowy - lista punktów orientacyjnych jest dołączana bezpośrednio do odpowiednich kości z opisem, renderowanymi otworami, poprawną wymową i klasyfikacją dźwięku.
 • Mięśnie - Mięśnie są podzielone na grupy i zawierają opis pochodzenia, unerwienia, przyczepu i funkcji.
 • Stawy - lista stawów zawierająca opis typu, kształtu, głowy i dołu stawowego, torebki stawowej, więzadeł i ruchów.

Językiem treści jest angielski. Pobieranie jest bezpłatne, jeśli chcesz zobaczyć opisy mięśni i stawów, możesz wypróbować 5-dniową wersję próbną.

Complete Anatomy 2019 - program na iOS

Najbardziej zaawansowane i najbardziej zaawansowane modele anatomiczne 3D na świecie oraz platforma wymiany informacji z niezrównanymi narzędziami do współpracy i uczenia się.

Aplikacja pozwala poznać najbardziej szczegółowy model anatomii człowieka 3D, jaki kiedykolwiek powstał przy użyciu warstwowych, anatomicznie dokładnych tekstur.

Pobierz aplikację za darmo i zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do sklepu z kursami: lekcje anatomiczne stworzone przez ekspertów z danej dziedziny.

Odkryj kursy licencjackie z anatomii człowieka zaprojektowane tak, aby szybko i łatwo zapewnić lepsze zrozumienie struktur anatomicznych. Wszystkie Twoje kursy są dostępne na wszystkich urządzeniach, więc możesz uczyć się gdziekolwiek jesteś.

Kup pełną wersję Anatomy Upgrade, aby uzyskać dostęp do pełnego modelu 3D do treningu w 12 układach ludzkiego ciała (szkielet, tkanka łączna, mięśnie, tętnice, żyły, układ limfatyczny, nerwowy, oddechowy, pokarmowy, hormonalny, moczowo-płciowy i poznawczy )

Darmowa wersja ma 3-dniową wersję próbną.

Ciało ludzkie (mężczyzna) VR 3D - męski model anatomiczny

Aplikacja umożliwia badanie anatomii człowieka w trybie 3D na urządzeniu przenośnym.

Program jest cenny dla studentów uczelni medycznych i biologicznych w badaniu budowy naszego organizmu.

Wykorzystanie i nawigacja:

 • Możesz obrócić model, przesuwając palcem po ekranie.
 • Możesz powiększać i pomniejszać, rozsuwając dwa palce na ekranie.
 • Możesz przesuwać widok po ekranie, wykonując ruch trzema palcami.
 • Niektóre projekcje mają wirtualny joystick, za pomocą którego można „spacerować” po obiekcie.
 • Dzięki wyskakującemu menu możesz zmienić język i inne ustawienia.
 • Możesz otworzyć wyskakujące menu, dotykając dolnych rogów palcami.
 • Możesz włączyć tryb wirtualnej rzeczywistości, klikając ikonę okularów w prawym dolnym rogu.
 • W trybie VR przechyl głowę w prawo lub w lewo, aby wyświetlić pasek nawigacji. Aby włączyć i wyłączyć ruch podczas chodzenia, musisz patrzeć w dół.

Cała zawartość jest dostępna w różnych językach (angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpański itp.).

Możesz całkowicie bezpłatnie pobrać i zainstalować go na swoim smartfonie z Androidem.

Wirtualne ciało ludzkie - model ciała człowieka

Poznaj ludzką anatomię od stóp do głów i od skóry po kości za pomocą wirtualnego ciała ludzkiego.

Realistyczne modele ludzkiego ciała połączone ze słownikiem anatomicznym w smartfonie. Program będzie przydatny dla studentów medycyny i wszystkich zainteresowanych anatomią.

„Wirtualne ciało ludzkie” obejmuje:

 • 11 układów ciała ludzkiego przedstawionych na realistycznych modelach
 • Ponad 1000 struktur anatomicznych z nazwą i definicją
 • Wyszukiwanie tekstu w bazie danych
 • Umiejętność komponowania dwóch systemów w taki sposób, aby lepiej wizualizować relacje między nimi.
 • Trzy tryby wyświetlania
 • Połączone modele (umożliwia jednoczesne wyświetlanie dwóch systemów)
 • Skalowanie obiektów (umożliwia powiększenie obrazu do 16 razy w stosunku do pierwotnego rozmiaru)
 • Narzędzie warstw (daje dostęp do sekcji)
 • Różne kąty widzenia
 • Łatwa nawigacja (dotknij czerwonego znacznika, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji dotyczących budowy anatomicznej.

Język treści - angielski.

Human Body Anatomy 3D - bezpłatny (bezpłatny)

Human Body Anatomy 3D - interaktywna aplikacja do nauki anatomii człowieka.

Program przedstawia główne układy ludzkiego ciała wraz z zestawem interaktywnych narzędzi, szczegółowymi modelami organów oraz animowaną grafiką.

Dostępnych jest 12 systemów nadwozia:

Darmowa wersja zawiera:

 • Układ trawienny
 • System nerwowy

Wersja płatna zapewnia dostęp do:

 • Układ oddechowy
 • System mięśniowy
 • System limfatyczny
 • System szkieletowy
 • Układ krążenia
 • Układ rozrodczy
 • System wydalniczy
 • System wykrywania
 • Układ hormonalny
 • System integumentary

Uczniowie mogą używać aplikacji do studiowania anatomii człowieka równolegle z podręcznikami.

Nauczyciele mogą go używać do lepszego wyświetlania materiałów dydaktycznych.

Funkcje i narzędzia:

 • Grafika 3D
 • Bezpłatne zarządzanie obiektami

Językiem treści jest angielski. Pobieranie jest bezpłatne, ale są zakupy w aplikacji.

Orca Health - anatomiczna aplikacja 3D

Orca Health to doskonała aplikacja edukacyjna do nauki anatomii człowieka.

Upraszcza rozumienie złożonych terminów i pojęć medycznych dzięki wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej z w pełni interaktywnymi modelami anatomicznymi 3D, którymi można manipulować za dotknięciem palca.

Korzystając z iPhone'a lub iPada, możesz oglądać anatomię ludzkiego ciała w interaktywnej przestrzeni.

Możesz poruszać się po obiektach, podchodzić do nich lub oddalać się od nich. Funkcje programu pomogą Ci lepiej zrozumieć orientację cech anatomicznych, w tym ich wielkość w stosunku do ciała ludzkiego.

Program zawiera również kilka animowanych filmów i obrazów 3D, a także chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie niektórych patologii. Ponadto dodano wiele filmów szkoleniowych z rehabilitacji fizycznej, z których mogą korzystać pacjenci w drodze do zdrowia..

Bezpłatne pobieranie zawiera próbkę każdego elementu treści z różnych kategorii anatomicznych.

Jeśli chcesz korzystać z czegoś więcej niż tylko bezpłatnej przykładowej zawartości w aplikacji, musisz zasubskrybować zakup w aplikacji.

Subskrypcje zapewniają aktualność treści i pomagają być na bieżąco, ponieważ stale aktualizujemy aplikację, aby spełniała zmieniające się wymagania systemu iOS.

Użytkownicy mogą indywidualnie subskrybować dowolną kategorię anatomiczną lub dowolną ich kombinację.

Język treści - angielski.

Organs Anatomy Pro - splanchnologia w 3D

Organs Anatomy Pro to aplikacja do badania anatomii ludzkich narządów wewnętrznych, która umożliwia interakcję z ich wirtualnymi modelami 3D.

Aplikacja mobilna zapewnia użytkownikom innowacyjne uczenie się splanchnologii, pozwalając im wybierać widoki radiologiczne, ukrywać lub pokazywać poszczególne narządy oraz robić notatki bezpośrednio na wirtualnych obiektach.

Funkcjonalność pozwala wybrać każdy organ osobno, aby wyświetlić jego nazwę lub przeczytać odpowiednie informacje o nim.

Ta aplikacja może być bardzo pomocna dla studentów medycyny i tych, którzy chcą szczegółowo zbadać anatomię ludzkich narządów wewnętrznych, dzięki wysokiej jakości grafice i funkcjom programu..

 • Przyjazny dla użytkownika interfejs.
 • Łatwa nawigacja - obrót o 360 °, powiększanie i przesuwanie.
 • Wybór trybu (zdjęcie rentgenowskie lub widok normalny).
 • Tryb animacji.
 • Szukaj.
 • Wymowa wszystkich terminów anatomicznych.
 • Deska rozdzielcza.
 • Bardzo realistyczne modele obu płci.

Językiem treści jest angielski. Pobieranie jest bezpłatne, ale są zakupy w aplikacji.

3D Muscle Anatomy - mięśnie i kości w 3D

Aplikacja Johns Hopkins 3D Human Musculoskeletal umożliwia badanie kości, mięśni i tkanki łącznej w bardzo realistyczny sposób na smartfonie lub tablecie.

Zaprojektowana do badania informacji medycznych, 3D Muscle Anatomy jest idealna dla studentów, trenerów sportowych i lekarzy. Użyj tego interaktywnego programu, aby aktywnie zbadać anatomię układu mięśniowo-szkieletowego, zrozumieć podstawowe ruchy mięśni i ustawić wizualne wskazówki, aby wyjaśnić pacjentom obrażenia lub choroby.

Cechy i funkcje:

 • Ponad 3000 obiektów anatomicznych.
 • Pełna anatomia układu mięśniowo-szkieletowego głowy / szyi, tułowia, kończyn górnych i dolnych.
 • Animacja podstawowych ruchów mięśni pokazujących aktywne mięśnie.
 • Adnotacje punktów orientacyjnych kości.
 • Quizy sprawdzające Twoją wiedzę.
 • Pełna interaktywność 3D, w tym obracanie, powiększanie i przesuwanie WSZYSTKICH obiektów.
 • Możliwość dodawania lub usuwania warstw anatomicznych.
 • Funkcja rysowania i opisywania bezpośrednio na modelu z zapisem wyników.
 • Zaawansowane tryby przeglądania do eksploracji pojedynczych obiektów lub w kontekście innych części ciała.
 • Szczegółowe opisy uzupełniają oszałamiające, interaktywne wizualizacje i animacje 3D.

Językiem interfejsu jest angielski. Platforma - iOS.

Anatomia 3D Organonu - szkielet, kości i więzadła (szkielet, kości i więzadła)

3D Organon Anatomy - Skeleton, Bones and Ligaments to wielofunkcyjny, interaktywny, anatomiczny atlas układu kostnego i tkanki łącznej człowieka, wzbogacony o opisy wybranych obszarów.

Ta bezpłatna aplikacja jest częścią pełnej wersji pakietu 3D Organon Anatomy, dostępnego w sprzedaży na iOS. W pełnej wersji możesz badać anatomię człowieka za pomocą ponad 4000 realistycznych modeli / struktur anatomicznych.

Jest to kompleksowe rozwiązanie do badań anatomii klinicznej, topograficznej i układowej. Modele 3D mogą dostarczać ważnych wskazówek poznawczych do zrozumienia przestrzennych relacji między strukturami anatomicznymi i cechami, co prowadzi do skutecznego zatrzymania wiedzy.

 • Możliwość wizualizacji informacji przy użyciu najnowszych technologii 3D.
 • Struktury obejmowały: układ kostny, więzadła, torebki stawowe, kaletkę, chrząstkę i inne tkanki łączne.
 • Obróć, przesuń i powiększ / pomniejsz model.
 • Możliwość ukrycia lub pokazania wybranych konstrukcji.
 • Realistyczny tryb RTG (funkcja „Zanikaj innych”).
 • Tryby pojedynczego i wielokrotnego wyboru.
 • Wszystkie uznane opisy tekstowe stworzone przez profesorów anatomii.
 • Niesamowita grafika w wysokiej rozdzielczości dla lepszego doświadczenia użytkownika.
 • Piękna symetria rozwiniętych narządów i struktur sprawia, że ​​nauka jest łatwa i przyjemna.
 • Możliwość robienia zdjęć z urządzenia do późniejszej nauki.

Język aplikacji - angielski.

Atlas anatomii człowieka 2019 - wirtualny przewodnik po anatomii

Human Anatomy Atlas 2019 Edition to referencyjna aplikacja anatomiczna 3D przeznaczona dla studentów medycyny i nauczycieli.

Program obejmuje anatomiczne modele 3D (zarówno żeńskie, jak i męskie), w których istnieje możliwość wyboru między różnymi poziomami nauki, od tkanki do narządu.

Co otrzymujesz z Atlas anatomii człowieka 2019?

 • Obszerna biblioteka treści zweryfikowana przez zespół ekspertów medycznych.
 • Poznaj tysiące trójwymiarowych struktur anatomicznych w modelach męskich i żeńskich.
 • Strukturyzowane sekcje według układów ciała: nerwowy, szkieletowy, sercowo-naczyniowy, mięśniowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, limfatyczny, hormonalny.
 • Badanie tkanek i narządów na poziomie komórkowym.
 • Obserwowanie ruchów mięśni w obracających się, poruszających się animacjach 3D.
 • Źródła encyklopedyczne i treści edukacyjne w 7 językach.
 • Szczegółowe definicje, nazwy łacińskie i angielska wymowa terminów.
 • Opisy urazów, chorób i patologii.
 • Bank z ponad 1000 egzaminów z anatomii.
 • Potężna wyszukiwarka.
 • Możliwość zapisywania, komentowania i udostępniania treści wizualnych.
 • Użyj funkcji „Tour”, aby tworzyć oszałamiające, wizualne prezentacje, które symulują obecność modeli 3D w prawdziwym życiu.

Język aplikacji - angielski.

Muscle Premium - Muscle 3D

Muscle Premium - szczegółowa aplikacja referencyjna z modelami 3D struktur i funkcji układu mięśniowo-szkieletowego, poważnych urazów i chorób.

Interaktywna interakcja z modelami 3D kości, więzadeł, kaletek i mięśni szkieletowych z nerwami i układem naczyniowym. Dowiedz się o ukrwieniu, unerwieniu, punktach przyczepu i przyczepu mięśni, a także o powierzchni mocowania. Obracanie i powiększanie animacji 3D ogólnych skurczów mięśni. Poznaj i zrozum różnicę między normalną anatomią a poważnymi urazami i chorobami w sekcji anatomii patologicznej.

Zanurz się w badaniu układu mięśniowo-szkieletowego z dostępem do:

 • Modele 3D kości, więzadeł, kaletek i mięśni szkieletowych z ukrwieniem i unerwieniem, punktami przyczepu i mięśniami.
 • Funkcjonalność obejmuje układ mięśniowo-szkieletowy organizmów męskich i żeńskich.
 • Uzyskaj szczegółowe informacje o każdym mięśniu szkieletowym: ukrwieniu, unerwieniu, przyczepach i skurczach mięśni.
 • Zbadaj związek między workami, więzadłami, mięśniami i kośćmi.
 • Zobacz ruchy mięśni za pomocą ruchomych modeli 3D.
 • Przestudiuj lub pokaż normalną anatomię, poważne obrażenia i choroby.

Potężna wyszukiwarka zapewnia szybki dostęp do prezentacji dotyczących poszczególnych mięśni, grup mięśni i głównych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

 • Znajdź strukturę anatomiczną do zbadania lub zademonstrowania.
 • Przecinaj cały model, powiększaj obszar lub twórz obrazy do zapisania lub wysłania innym.
 • Zobacz przywodzenie, pronację, skrzywienie i inne elementy pod różnymi kątami i skalami.
 • Omów i edukuj główne urazy i choroby układu mięśniowo-szkieletowego (spondyloza szyjna, zespół cieśni nadgarstka, pęknięte mięśnie ramion, rwa kulszowa i wiele innych).

Szczegółowe definicje, terminy łacińskie i wymowa w języku angielskim.

Opis urazów, chorób i patologii.

Ponad 1000 pytań testowych, aby sprawdzić swoją wiedzę.

Treść w aplikacji - płatna.

Korporis - Human Anatomy in Russian

Nowa aplikacja czeka na Ciebie, aby dowiedzieć się więcej o układzie mięśniowo-szkieletowym człowieka.

 • Korporis jest dostępny dla szerokiej gamy urządzeń i działa bezproblemowo nawet na najstarszych.
 • Moduł rzeczywistości rozszerzonej jest dostępny na kompatybilnych urządzeniach i możesz zobaczyć ludzkie kości i mięśnie za pomocą tej innowacyjnej metody.
 • Od razu zobaczysz, że ta aplikacja jest wyjątkowa na rynku, ponieważ zawiera różne dane dotyczące orientacji, takie jak płaszczyzny anatomiczne i osie.
 • Ponadto możesz zmienić środowisko w scenie 3D, aby była bardziej odpowiednia do użytku..
 • Zrzut ekranu pozwala na znacznie łatwiejsze robienie zdjęć ludzkiego ciała jedną ręką i możesz udostępniać je znajomym w drodze.

Możesz manipulować modelami wszystkimi klasycznymi metodami:

 • Powiększaj, przesuwaj i obracaj.
 • Obrót jest dostępny automatycznie i ręcznie, dzięki czemu można go dostosować do własnych upodobań przy minimalnym wysiłku.
 • Modele można podzielić na osobne części, co pozwala na lepszą obserwację każdej kości i każdego mięśnia. Ponadto można zobaczyć główne stawy ludzkiego ciała..

Aplikacja jest dostępna w 15 językach: angielskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, koreańskim, japońskim, francuskim, indonezyjskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, tureckim, duńskim, niemieckim, włoskim i rumuńskim. Język jest wybierany automatycznie w zależności od ustawień telefonu. Pobierz za darmo.

Artykuły O Zapaleniu Wątroby